top of page
Mask group (5).png

Miljøpolicy

Expit er en miljøfokusert bedrift og arbeider kontinuerlig med miljørettede tiltak internt og for våre kunder.
Vi stiller miljøkrav til våre leverandører og har fokus på tiltak innen transport, energiforbruk, gjenbruk og avfallshåndtering gjennom leveransekjeden.
Expit skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass med rom for personlig utvikling.

Expit er medlem av Grønt Punk Norge
Miljøfyrtårn

Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert.
Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

bottom of page