top of page
Mask group (5).png

Miljøpolicy

Expit AS har fokus på å redusere sin miljøpåvirkning og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vår miljøprofil reflekterer vårt engasjement for å implementere grønne praksiser og redusere karbonavtrykket av vår virksomhet. Her er noen av nøkkelelementene i Expit AS' miljøprofil:

 

        Miljøsertifiserte produkter: Expit AS tilbyr et bredt utvalg av miljøsertifiserte IT-produkter som oppfyller

        strenge miljøstandarder. Dette inkluderer produkter som er Energy Star-sertifiserte, EPEAT-sertifiserte

        eller har andre anerkjente miljøsertifiseringer.

        Energibesparende løsninger: Selskapet fokuserer på å tilby energieffektive løsninger til sine kunder.         

        Dette kan inkludere produkter med lavt strømforbruk, virtualiseringsløsninger for å optimalisere

        serverbruk og energieffektive nettverksenheter.

        Resirkulering og avhending: Expit AS har etablert en ordning for resirkulering og forsvarlig avhending av

        gammelt IT-utstyr. Dette inkluderer retur av utrangert utstyr og sikker sletting av data før avhending for

        å sikre personvernet.

        Miljøvennlig emballasje: Selskapet bruker miljøvennlige emballasjematerialer for å redusere 

        avfallsmengden og miljøpåvirkningen av våre leveranser. Dette kan inkludere resirkulerbare materialer

        og materialer med lavt miljøavtrykk.

        Grønn logistikk: Expit AS jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen av vår logistikk. Dette inkluderer

        konsolidering av forsendelser, bruk av miljøvennlige transportmetoder og optimalisering av ruter for å

        redusere transportutslippene.

        Opplæring og bevisstgjøring: Selskapet tilbyr opplæring og veiledning til våre kunder om hvordan de

        kan redusere miljøpåvirkningen av sin IT-infrastruktur. Dette inkluderer tips om strømsparing, effektiv

        bruk av IT-ressurser og riktig avfallshåndtering.

        Miljørapportering og bærekraftsstrategi: Expit AS rapporterer om sine miljøprestasjoner og har en

        tydelig bærekraftsstrategi som guider deres miljøinnsats. Dette inkluderer målsetninger for å redusere

        karbonavtrykket og øke bruken av fornybare energikilder.

 

Gjennom disse tiltakene viser Expit AS engasjement for å være en ansvarlig og bærekraftig aktør i

IT-bransjen, samtidig som vi jobber for å møte kundenesbehov på en miljøvennlig måte.

Expit er en miljøfokusert bedrift og arbeider kontinuerlig med miljørettede tiltak internt og for våre kunder.
Vi stiller miljøkrav til våre leverandører og har fokus på tiltak innen transport, energiforbruk, gjenbruk og avfallshåndtering gjennom leveransekjeden.
Expit skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass med rom for personlig utvikling.

Expit er medlem av Grønt Punk Norge
Miljøfyrtårn

Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert.
Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

bottom of page