top of page

 

 

Miljøpolicy

Expit er en miljøfokusert bedrift og arbeider kontinuerlig med miljørettede tiltak internt og for våre kunder. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører og har fokus på tiltak innen transport, energiforbruk, gjenbruk og avfallshåndtering gjennom leveransekjeden. Expit skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass med rom for personlig utvikling.

Miljøfyrtårn

Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med 
miljøforbedringer og grønn omstilling. 

 

Expit er medlem av Grønt Punk Norge

705993731_green_dot_logo.png

Alle ansatte i Expit benytter elbil til kundebesøk, leverandørbesøk eller andre arrangementer.

i3 hvit.jpg
bottom of page